Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

peepingtom
Reposted frombluuu bluuu vianyaako nyaako
peepingtom
6029 5053 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Sponsored post
soup-sponsored

December 02 2019

0772 3273 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viagreywolf greywolf
5315 3927 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viagreywolf greywolf
peepingtom
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamaryjanejanis maryjanejanis

November 25 2019

peepingtom
0474 d204 420
Reposted fromnyaako nyaako viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
peepingtom
peepingtom

“ Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. ”
— Minka Kent
Reposted fromtomusterup tomusterup viaimasadclown imasadclown
peepingtom
0854 2440 420
Reposted fromprzegrany przegrany viaimasadclown imasadclown
peepingtom
8761 ee80 420
Reposted fromrubinek rubinek viaimasadclown imasadclown

November 23 2019

peepingtom
1620 cc71 420
Reposted fromlaters laters viafreska freska
peepingtom
5502 0c2e 420
Reposted fromFuckYourFeelings FuckYourFeelings viafreska freska
peepingtom
2776 f703 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 14 2019

peepingtom
1239 73e3 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWhiltierna Whiltierna
peepingtom
peepingtom
Reposted fromweightless weightless viaWhiltierna Whiltierna
peepingtom
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
peepingtom
1655 ba69 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...