Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

4690 5c25 420
Reposted frompussyporn pussyporn viaszydera szydera
peepingtom
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viaszydera szydera
peepingtom
6329 fe53 420
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaszydera szydera
peepingtom
peepingtom
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

September 15 2017

6263 b0e2 420

patientvibes:

I’ve been redrawing this scene everyday. there’s something special about the mountains at night.

Comics // Instagram 

Reposted frompartnerinrhyme partnerinrhyme viagreywolf greywolf
3227 e28f 420
Reposted fromzi zi viagreywolf greywolf
peepingtom
2924 80a8 420
Reposted fromiammistake iammistake viagreywolf greywolf
1409 78ca 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin
peepingtom
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3229 33ac 420
Reposted fromzi zi viaanorexianervosa anorexianervosa
peepingtom
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
peepingtom
5337 c2ad 420
Reposted fromwazelina wazelina viairmelin irmelin
peepingtom
3708 86f0 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
peepingtom
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaszydera szydera
peepingtom
peepingtom

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
7986 a0d8 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl