Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

peepingtom
2909 7a7c 420
Reposted fromnyaako nyaako viawonderfulnature wonderfulnature
peepingtom
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
peepingtom
5361 27a9 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagreywolf greywolf
peepingtom
9865 432d 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viascorpix scorpix
peepingtom
peepingtom
3485 0e32 420
Reposted fromnazarena nazarena viaLuukka Luukka
peepingtom
peepingtom
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaerrortryagain errortryagain
1355 37f5 420
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagreywolf greywolf

November 09 2019

peepingtom
0854 38c1 420
Reposted fromseverine severine viagreywolf greywolf
peepingtom
0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viagreywolf greywolf
peepingtom

November 06 2019

peepingtom
1483 656c 420
Reposted from0 0 viasarazation sarazation
2812 bf9b 420
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
peepingtom
Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation
peepingtom
8426 7d1c 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadzony dzony
peepingtom
5060 e061 420
Reposted fromolbaria olbaria viadzony dzony
peepingtom
5894 3ebe 420
Reposted fromsoftboi softboi viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
peepingtom
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
peepingtom
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl