Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

peepingtom
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafreska freska
peepingtom
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viafreska freska
peepingtom
peepingtom
peepingtom
Reposted fromFlau Flau viamaryjanejanis maryjanejanis
peepingtom
0441 43bf 420
peepingtom
0249 a16c 420
Reposted fromoll oll viamaryjanejanis maryjanejanis

April 27 2019

peepingtom
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viafreska freska
peepingtom
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromlovvie lovvie viafreska freska
peepingtom
peepingtom
4390 cfa5 420
Reposted fromjoan-the-witch joan-the-witch viafelicka felicka
peepingtom
8329 e0b9 420
Reposted fromnyaako nyaako viafelicka felicka
peepingtom
5787 c24c 420
Reposted fromxopolly xopolly viafelicka felicka

November 04 2018

peepingtom
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaLuukka Luukka
0143 e99b 420
Reposted fromatby atby viaszydera szydera
peepingtom
8753 bb13 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
peepingtom
przestałam już liczyć niewykorzystane szanse i zmarnowane chwile w moim życiu.
— 23:23
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera

October 27 2018

1361 7d41 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaryjanejanis maryjanejanis

October 21 2018

peepingtom
5729 da84 420
Reposted frommoai moai viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
peepingtom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl