Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

peepingtom
1782 df0b 420
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viasweetnothingg sweetnothingg
peepingtom
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaawakened awakened
3778 e899 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawakened awakened
peepingtom
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa.
— Agnieszka Szpila
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaawakened awakened
2225 8b62 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin

February 12 2018

peepingtom
2647 3642 420
Reposted fromvic vic viairmelin irmelin
peepingtom
0113 ba05 420
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
peepingtom
3737 9a0f 420
peepingtom
5871 3166 420
Reposted fromexistential existential viajustaperson justaperson
peepingtom
5266 1f80 420
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viajustaperson justaperson
peepingtom
6271 c94c 420
Reposted fromWerbena Werbena viamaryjanejanis maryjanejanis

February 08 2018

peepingtom
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viapkz451 pkz451
peepingtom
7109 1346 420
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapkz451 pkz451
peepingtom
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin

February 06 2018

peepingtom
peepingtom
Reposted fromclaud-ie claud-ie viascorpix scorpix
peepingtom
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
peepingtom
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viaanorexianervosa anorexianervosa

December 29 2017

peepingtom

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
peepingtom
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl