Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

peepingtom
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaLuukka Luukka
0143 e99b 420
Reposted fromatby atby viaszydera szydera
peepingtom
8753 bb13 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
peepingtom
przestałam już liczyć niewykorzystane szanse i zmarnowane chwile w moim życiu.
— 23:23
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera

October 27 2018

1361 7d41 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaryjanejanis maryjanejanis

October 21 2018

peepingtom
5729 da84 420
Reposted frommoai moai viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
peepingtom

October 20 2018

peepingtom
6093 de57 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLuukka Luukka
peepingtom
0581 7428 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaLuukka Luukka
peepingtom
0730 02f9 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
peepingtom
peepingtom
1585 cc4c 420

October 13 2018

peepingtom
peepingtom
peepingtom
0661 5da3 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
peepingtom
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

October 05 2018

peepingtom
0521 89d8 420

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viamaryjanejanis maryjanejanis

October 02 2018

peepingtom
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
6315 b7e8 420

Orange you glad, Annelie Vandendael

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viapanigrabarz panigrabarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl